Begraafplaats

Voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats kunt u contact opnemen met: Arno de Groot, Lekdijk West 19A,
tel.nr. 06-25540382

Voor inlichtingen omtrent de administratie van de begraafplaats kunt u zich wenden tot de kerkrentmeesters.

Bankgegevens begraafplaats: NL86RABO0337120552
ten name van Herv. gemeente Jaarsveld inzake begraafplaats

Tarieven begraafplaats Hervormde Gemeente te Jaarsveld

Kosten
Koopsom eigen graf voor 25 jaar€ 700,00
Graf delven€ 500,00
Graf delven kinderen 0-5 jaar€ 350,00
Verlengen voor 10 jaar€ 300,00
Tussentijdse jaren tussen eerste en tweede overledene€ 30,00
Onderhoud voor 25 jaar vrije graven€ 350,00
Overschrijfkosten graf€ 20,00
Klokluiden€ 25,00
Vergoeding gebruik kerkgebouw (indien overledene geen gemeentelid is)€ 250,00
Vergoeding organist€ 75,00
Indien grafmonument afgevoerd dient te worden€ 100,00

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑