Kerkenraad

Het drievoudig ambt:

Wij kennen vanuit de gereformeerde traditie het drievoudig ambt van Christus: Profeet, Priester en Koning, werkzaam in zowel de ouderling als de predikant en de diaken. De van Jezus Christus uitgaande drie ambten van diaken, predikant en ouderling beweegt zich dus in de weg van de Gezalfde. Ook verwijzen de drie ambten ons naar het Oude Testament  en daarin naar de gestalten van priester, profeet en koning, door wie God tot Zijn volk komt. Zo is de drie ambtenleer uitbeelding van de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament. De leer van het drievoudig ambt behoedt de kerk voor eenzijdige toespitsing of versmalling van het werk van Christus. In het profetische neemt Christus de onkunde en duisternis weg en brengt zo tot de kennis van de Heere. In het Hogepriester zijn neemt Christus de schuld weg en verzoent ons met God in het dragen van de straf. Als de eeuwige Koning verbreekt Hij de machten van de duisternis en dood.

Samenstelling kerkenraad

Predikantds. J. de Witdsjandewit@solcon.nl0348-551304
OuderlingH.W Oskam (scriba)wijkouderling2@hervormdjaarsveld.nl06-15465225
A. Stigterwijkouderling1@hervormdjaarsveld.nl0348-553838
C. van Randwijkwijkouderling3@hervormdjaarsveld.nl0348-553384
S. Bothwijkouderling4@hervormdjaarsveld.nl06-50218117
DiakenJ. Kuijf
(voorzitter)
koos.en.nelleke@hetnet.nl06-10571062
M. Stigter
(secretaris)
mstigter07@gmail.com06-12393883
P. de Groot
(jeugddiaken)
pdegroot88@versatel.nl06-53106487
Ouderling-
kerkrentmeester
C. Lekkerkerker
(voorzitter)
corne-lekkerkerker@hotmail.com06-51004329
H.R.W. Hoogendoorn (secretaris)hoogendoornh14@gmail.com06-29570326
A. van Soest
(penningmeester)
anne.soest@outlook.com06-51814982

Powered by WordPress.com. door Anders Noren.

Omhoog ↑