Rouw

Pastorale zorg bij overlijden

Pastorale bijstand in droevige omstandigheden is een belangrijke taak van predikant, kerkenraad en gemeente. Het is daarom noodzakelijk dat na overlijden van een gemeentelid de predikant zo spoedig mogelijk bericht krijgt. Hij zal dan met de familie overleggen over de invulling van de rouwdienst. Bij afwezigheid van de predikant kunt u contact opnemen met de scriba.

In principe wordt een rouwdienst gehouden in de kerk. Op verzoek van de familie kan eventueel ook een rouwdienst gehouden worden in het Verenigingsgebouw. De rouwdienst zal gehouden worden, voorafgaand aan de begrafenis. De predikant heeft de leiding over de rouwplechtigheid. De gemeente zal ook worden genodigd voor de rouwdienst in de kerk, immers de gemeente begraaft haar doden. De kerkenraad is ook verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens deze diensten. Hoewel geen ambtelijke erediensten in de volle zin van het woord, worden rouwdiensten wel als zodanig behandeld (prediking centraal, ambten vertegenwoordigd).

Als gemeente mogen we in de dienst op oudjaarsavond onze overleden gemeenteleden gedenken van het afgelopen jaar. De betrokken families krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Deze dienst begint om 19.00 uur.

Crematie wordt op Bijbelse gronden afgewezen. De predikant/kerkenraad zal bij deze gelegenheden niet aanwezig zijn in het crematorium. Wel kan vooraf een rouwdienst gehouden worden in het Herv. Verenigingsgebouw.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑