Moderamen

Dagelijks bestuur kerkenraad

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

Het moderamen wordt gevormd door:

Preses/Predikant
Naam: Ds. J. de Wit
Adres: Kerstraat 20, 3413 MP Jaarsveld
Tel. nr: 0348 55104
E-mail: dsjandewit@solcon.nl

Scriba/Ouderling
Naam: H.W. Oskam
Adres: Meidoornlaan 12, 3411 MT Lopik
Tel. nr: 06 15465225
E-mail: hw.oskam@gmail.com

Ouderling/Kerkrentmeester
Naam: H.R.W. Hoogendoorn
Adres: van Vianenhof 2, 3413 ND Jaarsveld
Tel. nr: 06 29570326
E-mail: hoogendoornh14@gmail.com

Diaken
Naam: J. Kuijf
Adres: Churchill-laan 4, 3411 CE Lopik
Tel. nr: 06 10571062
E-mail: koos.en.nelleke@hetnet.nl

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑