Geboorte

Graag willen we met elkaar meeleven met bijzondere gebeurtenissen. Ook met de geboorte willen we dit doen. De predikant stelt het zeer op prijs wanneer hij hiervan in kennis wordt gesteld. Hij zal dan altijd een bezoek brengen.

Daarnaast brengen twee dames namens de gemeente een bezoek aan de ouders. De ouders ontvangen dan ook een kleine attentie.

Heilige Doop

De doop getuigt van de genade en liefde van de Heere Jezus Christus, van de rijkdom van Zijn genadeverbond. De vergeving van de zonden wordt er in voorgesteld, het nieuwe leven met God er in afgebeeld. Een leven in geloof, een leven met het Woord van God, een leven in de gemeente van de Heere. Vanuit de Bijbel worden de ouders geroepen hun kinderen daarin voor te gaan. Bij de doop wordt beloofd dit ook daadwerkelijk te doen.

Vanuit het doopformulier wordt dan ook de doopcatechese gegeven. Daarin zijn ook de vragen vermeld, die bij de doopbediening aan de ouders worden gesteld.

Een aantal malen per jaar wordt de doop bediend. De datum daarvoor wordt in overleg met de doopouders vastgesteld. Als u vragen hebt over de doop of u wilt uw kind laten dopen, dan kunt u zich wenden tot de predikant.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑