Glas in lood ramen

Onze kerk heeft een drietal prachtige glas-in-lood ramen. Ze zijn aangebracht in het koor van de kerk. De ramen zijn geplaatst in 1958, na de restauratie van de kerk in de jaren vijftig.

De ontwerpster van de ramen is mevrouw Femmy Schilt-Geesink, terwijl haar man, de heer Johan Schilt de ramen heeft gemaakt en geplaatst.

De ramen beelden drie psalmen  uit, psalm 124, 128 en 139.
Over de betekenis van de ramen vertelde de ontwerpster het volgende:

“Het middelste raam is door de schenkers, de bevolking van Jaarsveld, bedoeld als ‘Bevrijdingsraam’. Dit wordt verbeeld door psalm 124: God alleen heeft zijn volk verlost. Deze Psalm eindigt met ‘Onze hulp is in de naam des Heeren, die Hemel en Aarde gemaakt heeft’. Het alom tegenwoordig ‘ZIJN’ van de Goddelijke macht die Hemel en Aarde geschapen heeft is ‘De Bevrijding’.  Dit ‘ZIJN’ is als een spil waar alles om draait, waar alles uit voort komt en alles in weer keert. Deze gedachte is centraal en behoort derhalve in het Midden.

INVOEGEN FOTO RAMEN

Aan weerskanten zijn motieven gezocht die het voelen en het denken op waardige wijze zouden uitbeelden en we op deze manier een volledige trits zouden krijgen van voelen, denken en weten.
Psalm 128 (links): ‘Die de Heere vreest zal gezegend worden in het gezin’, werd gekozen voor de gevoelskant, waar het huwelijk en het gezinsleven worden bezongen.Psalm 139 (rechts): ‘David roemt en prijst Gods Alwetendheid en Rechtvaardigheid’, appelleert aan het weten.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑