Zondagschool ’t Mosterdzaadje

De zondagsschool van de Hervormde Gemeente Jaarsveld draagt de mooie naam ’t Mosterdzaadje. Een mosterdzaad is een heel klein zaadje. De zondagsschool wil haar steentje bijdragen in het voeden van dit (geestelijke) zaad, zodat er uit het zaadje een grote plant mag groeien. Er wordt een basis gelegd voor later. De kinderen zijn van harte welkom op de zondagsschool die op iedere zondagmorgen (m.u.v. de zomervakantie) wordt gehouden in het boven- en benedenzaaltje van het Verenigingsgebouw (kerkstraat 7) te Jaarsveld. Het is de bedoeling dat we op deze manier met elkaar bezig zijn met de dingen van God om zo nog meer over hem te leren.

Om 11.00 uur starten we met fris/limonade en wat lekkers. We nemen de tijd om even samen te praten en de afgelopen week door te spreken. Vervolgens beginnen we met gebed. We zingen samen, luisteren naar een Bijbelverhaal met aansluitend een verwerking of quiz en we zeggen de tekst en psalm op, na een uur sluiten we weer af.

Ouders, we zouden u willen vragen om te overwegen uw kind(eren) naar de zondagsschool te laten gaan. Juist op de zondag, wordt op een eenvoudige wijze aan de kinderen het Woord van God verteld. Zo’n bijbelvertelling kan de Heere tot eeuwige zegen gebruiken. Het leren van een tekstje/psalmvers kan van grote waarde zijn. Kinderen die hun versje/tekstje geleerd hebben, worden beloond met een punt. Hiermee sparen zij voor een puzzel of een boek. Ook gaan we wel eens met elkaar naar de kerk, waar de dominee en/of kerkraadslid ons meer vertelt over de gebruiken/sacramenten in de kerk. Op een eenvoudige manier willen we de kinderen bekend maken met het evangelie.

Jaarlijkse activiteiten:
–    Op tweede Kerstdag houden we een kerstfeestviering in de kerk. Alle ouders, grootouders en andere belangstellende gemeenteleden komen dan kijken en luisteren. Voor het zover is, hebben we al een aantal malen geoefend in de kerk met de kinderen van de clubs. Met het kerstfeest ontvang je ook een mooi boek.
–    met Pasen wordt het zondagsschooluur in het benedenzaaltje gehouden met de kinderen van de zondagssschool.
–    met Pinksteren (1e pinksterdag) sluiten we het zondagsschoolseizoen af met een dienst in de kerk. Ook hier zijn ouders en belangstellenden van harte welkom. In de deze dienst wordt afscheid genomen van de kinderen die de zondagsschool gaan verlaten. Zij ontvangen hierbij een Bijbeltje en zijn dan uitgenodigd om deel te gaan nemen aan de catechisatielessen.

Wij heten alle kinderen van harte welkom op de zondagsschool.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de leiding
 
Onderbouw (4-7 jaar) bovenzaaltje:         
Adrie de Groot   0348-551953
Marianne Kok    0348-448413

Bovenbouw (8-12 jaar) benedenzaaltje:
Pleun de Groot 0348-553682

Hulp nodig bij het leren van de psalmvers (op melodie)? Zie website: www.psalmboek.nl. en klik op tabblad ‘zingen’.
Lees nu ook waarom de zondagsschool belangrijker is dan ooit.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑